umlodz.png

REJESTRACJA

Ważne informacje:

  • przed dokonaniem rejestracji należy zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w konferencji AAIK 2021
  • w konferencji mogą uczestniczyć, tylko osoby posiadające uprawnienia do wypisywania recept lub zawodowo zajmujące się prowadzeniem obrotu produktami leczniczymi lub spełniające warunki wymagane przez Ustawę Prawo farmaceutyczne (tj. dz. u. 2017 r. poz. 2211 z późn. zm.)
  • w celu rejestracji grupowej prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym Mediton

Wysokość opłaty rejestracyjnej:

  • przedłużamy niższą opłatę - do 31 maja 2021 - 320 zł brutto
  • po 31 maja 2021 - 400 zł brutto

Opłata rejestracyjna uczestnika obejmuje:

  • dostęp do udziału online w sesjach naukowych
  • dostęp online do warsztatów Konferencji
  • 3 miesięczny dostęp po zakończeniu konferencji do platformy konferencyjnej
  • dostęp do wirtualnej wystawy medycznej Partnerów Konferencji
  • elektroniczny certyfikat potwierdzający uczestnictwo i zdobycie punktów edukacyjnych

Opłatę rejestracyjną należy przesłać na konto Biura Organizacyjnego MEDITON:
Nr konta 51 1090 2705 0000 0001 0902 9455
Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, z dopiskiem AAIK 2021

Warunki zmian i rezygnacji

Wpłynięcie formularza zgłoszeniowego zostanie potwierdzone przez Biuro Organizacyjne drogą mailową. W informacji zwrotnej otrzymają Państwo kwotę do wpłaty. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany wysokości kwoty należnej w przypadku zbyt długiego czasu nierealizowania płatności i przekroczenia daty wpłaty zgodnie z tabelą opłat. O wysokości opłaty rejestracyjnej decyduje data wpłaty a nie data rejestracji.

Zmiany i anulacje w formie pisemnej przyjmuje wyłącznie Biuro Organizacyjne Mediton, ul. Sienkiewicza 101/109, 90-301 Łódź, e-mail: mediton@mediton.pl . Obowiązuje forma pisemna rezygnacji, wraz z podaniem numeru konta bankowego, na które zwrócimy refundowaną kwotę.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa do 15.05.2021 roku zostanie zwrócone 50% dokonanej wpłaty, w przypadku rezygnacji po 15.05.2021 roku zwrotów nie będzie.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami: